LETNÉ CESTY

Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky.“ Žalm 121, 8
 
Milí naši čitatelia, milé sestry, milí bratia,
prvou júlovou nedeľou vstupujeme do obdobia prázdnin, letných dovoleniek, oddychu. Vydáme sa na cesty, výlety, putovanie po svete i Slovensku. Pre naše deti, staršie i mladšie, sa ukončil ďalší školský či akademický rok a spolu s nimi sme vďační Pánu Bohu za ich osobnostný a vzdelanostný rast. Ďakujeme zároveň všetkým pedagógom, ktorí sa o naše deti starajú, vzdelávajú ich a vedú k poznaniu. Ďakujeme tiež našim učiteľom náboženstva, katechétom, duchovným, ktorí počas školského roka vzdelávali naše deti v oblasti kresťanstva a viedli ich k Božej bázni a múdrosti.
Prvá júlová nedeľa je zároveň tretia volebná. Aspoň pre nás, evanjelikov. Cirkevné zbory budú opäť realizovať volebné konventy a členovia cirkvi – voliť vrcholných predstaviteľov ECAV. Prosíme teda tých, ktorí ešte nevolili, aby k voľbám prišli a hlasovali podľa daných pravidiel. Prosíme tiež o pokoj v chrámoch a ľudských dušiach, aby sa volebný proces ukončil dôstojne. Prosíme Pána Boha o pomoc, ochranu a milosť pre našu ťažko skúšanú cirkev. Prosíme Nebeského Otca, aby previedol svoju cirkev cez tieto búrlivé časy a priviedol ju k prameňu pokoja a poznania. A vám milí naši čitatelia želáme, aby ste počas letných mesiacov načerpali nové sily, občerstvili si dušu i srdce. Nech vás na cestách sprevádza a ochraňuje milostivý Pán!

 

OBSAH ČÍSLA:

 • LETNÉ CESTY
 • NENÁVISŤ V CIRKVI A ČO ĎALEJ?
 • CIRKUSANTI
 • VRECKÁRI
 • VERÍM – BÁSEŇ
 • NEPOCHOPITEĽNÁ PROTICHODNOSŤ STANOVÍSK
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • PRÍBEH SPOLOČNOSTI REFORMATA S.R.O. – POKRAČOVANIE
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • POHĽAD JASNE NASMEROVANÝ NA KRISTA
 • OTVORENÝ LIST BISKUPOM ECAV A ZD
 • PREDSEDNÍCTVO ECAV PREDALO POZEMKY A GARÁŽ BEZ SÚHLASU SYNODY
 • DOSLUHUJÚCE VEDENIE ECAV NA SLOVENSKU ZLYHALO – VZBÚRILO SA VLASTNÉMU UČENIU, KRESŤANSKÝM PRINCÍPOM A REFORMAČNÝM ZÁSADÁM!
 • REAKCIE NA ZAVÁDZAJÚCE INFORMÁCIE ZVEREJNENÉ NA INTERNETE
 • K JUBILEÁM NAŠICH BRATOV
 • NAJVÄČŠÍ DAR PRE DETI

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV #VolbyECAV #PridVolit