Začal advent – čas, keď sa väčšina z nás zamýšľa nad vlastným životom. Keď robíme sebareflexiu a pýtame sa seba, ako sme obstáli v živote počas roka, komu sme ublížili, alebo kto ublížil nám, trápia nás mnohé veci v rodine, spoločnosti, v cirkvi, s ktorými si nevieme poradiť. Ideme ku spovedi, ku Večeri Pánovej. Lebo hľadáme svetlo, túžime v ňom žiť. Ako a kde ho nájsť? Poviete si, že snáď v cirkvi. Posledné roky nás však presvedčili skôr o opaku. Cirkev svetlo na mnohých miestach neponúka, nedáva, nereprezentuje. Lebo cirkev, tá celoslovensky viditeľná, naša evanjelická, je zatienená v súčasnosti veľkou tmou.

Prežívame advent – tešíme sa na čas, keď budeme sláviť narodenie Pána Ježiša Krista. On je Svetlo sveta, On je Svetlom, ktoré aj nám žiari v hrozivých okamihoch zlyhávajúcich medziľudských a kolegiálnych vzťahov. Nasledujme Ho! Prežívajme advent tak, aby sme sa raz nemuseli hanbiť za seba, za svoje konanie, za svoje správanie, za to, či sme neublížili až príliš, či sme nezapreli priateľa a nezradili Pána Ježiša Krista ... a aby sme nemuseli obracať kabáty, či luteráky! Kiež zavládne svetlo v tejto temnej krajine i v cirkvi ... Pričiňme sa o to každý svojim dielom, v duchu pokoja, lásky a nádeje. Len sa nespoliehajme na to, že to iní urobia za nás, alebo že Pán Boh dá svetlo iba tak. Hovorme otvorene a v láske o potrebe pozitívnych zmien v našej cirkvi, podporme tieto zmeny a konajme tak, aby sme presvetlili celú spoločnosť, aby ECAV na Slovensku prešla z noci do dňa. Nečakajme, že po rebríku, ktorý nastavia druhí, zrazu vyjdeme hore, uzrieme svetlo, všetko bude zrazu OK a zrazu zabudneme na tmu, ktorá mnohých urobila nešťastnými! Nech v našej krajine a v cirkvi zažiari svetlo a prinesie Božie požehnanie!

OBSAH ČÍSLA:

  • ÚVODNÍK
  • ROZHOVOR S BOŽIDAROU BAŠKOVOU
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • SYNODA ECAV AKO RUKOJEMNÍK PREDSEDNÍCTVA ECAV
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • KONTAKTY

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty #ECAV