V mesiaci október vrcholia oslavy 500. výročia reformácie. Sme vďační Pánu Bohu za Martina Luthera a jeho odvahu. No zároveň nás dejiny, naši predkovia počas 500 rokov posunuli v čase. A my znova a znova hľadáme záchytný bod, aby sme definovali svoju vieru – pre seba, svojich potomkov. Lebo budúcnosť cirkvi, budúcnosť ľudí, ktorí budú vyznávať Pána Ježiša Krista, vyznávať svedectvo o Trojjedinom Bohu – tvoríme my.

Hľadíme do minulosti, avšak prítomnosť nás akosi menej zaujíma. Počas reformačného roka sme konfrontovaní s témami, ktoré ticho tušíme, ktoré nás bolia, ťažia, a ktorým ani nerozumieme. A do toho všetkého ešte so sebou vlečieme urážky, hádky, pýchu, faloš, tvrdosť srdca, útoky, úmyselné znevažovanie, neschopnosť ospravedlniť sa, neschopnosť odpustiť. S vrcholiacimi prípravami na naše luteránske jubileum, vrcholia aj útoky v Evanjelickom posli spod Tatier. Ako sa v tomto všetkom radovať z Boha? Radovať z cirkvi, kam patríme? Byť hrdí na svoju evanjelickú cirkev? Na adresu súčasného EPST sme už povedali mnoho. Priestor sme teraz prenechali iným...

Modlime sa, aby sme konečne prevzali zodpovednosť za vlastné životy, za cirkev, ku ktorej sa hlásime, a ktorú napriek všetkým bolestiam – máme radi. Zasaďme sa za obnovu dôvery a priamosti vo vzťahoch, za ukončenie manipulácie a prenasledovania druhých, za zbavenie sa strachu z vrchnosti medzi ordinovanými v cirkvi. Zasaďme sa za to, aby sa dvihol hlas laických pracovníkov v cirkevných zboroch a aby ich hlas v rozhodujúcej miere prispel k záchrane budúcnosti pre naše deti, ECAV na Slovensku, pre naše cirkevné zbory, pre Slovensko, v ktorom žijeme a žili naše predchádzajúce generácie.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK
 • STROM KRIČÍ, ŽE SA MU NEPÁČI OVOCIE ...
 • NOVÁ CESTA
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • HISTÓRIA RAZ VYDÁ SVEDECTVO O CIRKVI
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • POTREBUJEME LUTHEROVU NÁSTOJČIVOSŤ
 • TAM VO WITTENBERGU
 • PREČO SME ZRUŠILI ODBER EPST? - ANKETA
 • PODUJATIA PRI PRÍLEŽITOSTI 500.VÝROČIA REFORMÁCIE
 • KONTAKTY

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty