Synoda 2017 skončila. Až po niekoľkých dňoch som bol schopný pozrieť sa a uvedomiť si, čo sa tam dialo a čo to znamená. Snažím sa aj takýmto spôsobom si usporiadať myšlienky a motivovať seba a možno aj iných k pohľadu do budúcnosti, k hľadaniu vízie pre spoločenstvo cirkvi.

Mottom správy Predsedníctva ECAV boli biblické slová: „Pane, ku komu pôjdeme?“ (J 6, 68) Tieto slová sa objavili len v úvodnom zamyslení tejto správy, ale už sa nikto viac nepýtal, kam smerujeme a ku komu ideme. Rozhodujúce nebolo ísť za Ježišom, ale to, ako túto cirkev zorganizujeme a zachránime my. Často krát som mal pocit, akoby Boh stál v kúte a hlásil sa o slovo, ale nikto si ho nevšimol. Niežeby tam nebol, len my sme Ho ignorovali a prehliadali. Lenže, ak s Ním nebudeme počítať, tak sme prehrali všetci. Ak stál v tom kúte a nehlásil sa o slovo, tak to ma desí ešte viac. Lebo ak nepočíta On s nami, tak to je úplne zúfalé.

Tu si môžte stiahnuť:

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK – SLOBODNÝCH 95 SLOV Z NIMNICE
 • AKTUÁLNE DIANIE – POSTSYNODÁLNE REFLEXIE, O SYNODE PO SYNODE
 • NOVINKA V DUCHOVNEJ LITERATÚRE
 • OKIENKO MOS, MODLITEBNÁ REŤAZ
 • ZASADALA SYNODA ECAV NA SLOVENSKU
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – POKR.: JE EŠTE STÁLE POTREBNÁ REFORMÁCIA?; MODLITBA ZA CIRKEV
 • OPERA HRAD PREPEVNÝ
 • ANKETA REFORMAČNÝCH LISTOV
 • ANKETA PO ZASADNUTÍ SYNODY
 • REAKCIA
 • PODPORA, SPOLUPRÁCA, KONTAKTY

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty