Ktorý zo sviatkov je dôležitejší: Veľký piatok, či Veľká noc? Vraj ako pre koho. Niektorí mienia, že Veľký piatok je väčšmi sviatok evanjelikov, kým Veľká noc zas sviatkom, na ktorý dáva silnejší dôraz katolícka cirkev.

Čo na to Biblia? Podľa zvesti Novej zmluvy sú Veľký piatok a Veľká noc sťa neoddeliteľné „siamské dvojčatá“. Sú nerozlučiteľné svojím významom. Oba sú Božími činmi spásy, tvoria neoddeliteľnú jednotu, patria spolu.

Kým Veľká noc je potvrdením, že Ježišova obeť na Veľký piatok nebola prehrou, ale víťazstvom (Evanjelium podľa Jána hovorí o Ježišovom ukrižovaní ako o „povýšení“: 12, 32 – 33; 3, 14), tak Zmŕtvychvstalého učeníci poznávajú podľa znamení na klincami prebitých rukách a na kopijou prebodnutom boku (Ježiš im ukázal ruky aj bok – Ján 20, 20). Kristus víťazí len ako potupne Ukrižovaný; iba ako trpiaci Boží služobník je Pánom.

Tu si môžete stiahnuť:

 


Obsah listov:

  • ÚVODNÍK - NEODDELITEĽNE SPOLU
  • AKTUÁLNE DIANIE: UZNESENIA Z SK GES; REŠTRUKTURALIZÁCIA CIRKVI
  • REFORMAČNÉ OKIENKO - ZAMYSLENIA, REFORMAČNÉ
    VYZNANIE
  • CHARTA 2017 – O ČO IDE?; POKRAČOVANIE
  • KTO JE MÔJ FARÁR?
  • Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
  • SPOLUPRÁCA


Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete.

#Charta2017 #Reformacnelisty