viac ako 20 rokov sa vedú debaty o reštrukturalizácii. To je viac ako obdobie jednej generácie. Výsledok? Komisia pre reštrukturalizáciu predkladá na Generálne presbyterstvo (GP) model jedného ústredia, cirkvi bez dištriktov, jedného (generálneho) biskupa so záhadnou zmesou nových povinností každej COJ. Navrhuje vytvoriť dokonalý štát v štáte. 

Predkladaný model dokonale kopíruje štátnu správu a štátne orgány. No a práve v tom je ten základný rozdiel pohľadu súčasného vedenia cirkvi a reálnych potrieb cirkvi. Vedenie cirkvi chce budovať organizačnú štruktúru cirkvi, zabúda však, že my už sme cirkvou. Tí, čo už sú v cirkvi, nie sú závislí od dokonalej (štátnej) štruktúry, rozdelených priečinkov, zbierky zákonov a parlamentnej praxe. Tí, čo už sú v cirkvi, sú závislí iba na Ježišovi Kristovi. S Ním dokážeme realizovať akékoľvek projekty, zámery a službu v cirkevných zboroch, v osobných životoch a na miestach, kde pôsobíme, kde pracujeme.

Zmysluplné, ustanovené nadriadené cirkevné štruktúry majú podporovať výmenu skúseností, podporovať prácu cirkevných zborov a uľahčovať ich prácu, nie prácu priťažovať, neprimerane kontrolovať a znepríjemňovať. Chceme sa nadýchnuť a chceme uplatniť dary a talenty, ktoré nám Hospodin dal? ÁNO.

Tu si môžeš stiahnuť REFORMAČNÉ LISTY 3-2017 (pdf, 1,3MB)

#Charta2017 #Reformacnelisty