Milá sestra, milý brat,

V roku 2017 si pripomíname 500. výročie reformácie. Stav Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej cirkev alebo ECAV) však nenasvedčuje tomu, že dnes je čo oslavovať. Napriek tomu, že v cirkvi chceme prežívať radosť, slúžiť druhým a duchovne rásť, prežívame smútok a frustráciu z vnútorného stavu cirkvi. Nakoľko nie je možné tieto názory na stav cirkvi a potrebu jej obnovy slobodne šíriť, vzniká tento alternatívny komunikačný nástroj, aby sa dostali objektívne informácie do cirkevných zborov, do evanjelických domácností.

Reformačné listy budú prinášať správy a objasňovať dôležité dokumenty z aktuálneho diania v cirkvi. Chcú vecne a profesionálne dopĺňať aj fakty, ktoré EPST zamlčuje. Nech si čitatelia Reformačných listov vytvoria vlastný názor. Budú vyzývať na vzájomnú spoluprácu a odmietnutie ľahostajnosti k ďalšiemu smerovaniu cirkvi. Medzi iniciátorov vzniku tohto informačného zdroja patria laickí pracovníci a rovnako aj farári a kapláni v službe, ktorí sa neboja nahlas vysloviť svoje obavy zo súčasného smerovania cirkvi.

Tu si môžeš stiahnuť REFORMAČNÉ LISTY 1-2017 (pdf, 1MB)

Budeme radi, ak tento email prepošlete svojim priateľom, presbyterom, funkcionárom, bratom a sestrám v cirkevnom zbore. Prihlásiť na odber Reformačných listov sa môžu na emailovej adrese help(zavinac)evanjelickajednota.sk alebo na listy(zavinac)evanjelickajednota.sk. Stačí, ak nám pošlú email so svojim menom, priezviskom a názvom cirkevného zboru, prípadne s funkciou, ktorú zastávajú v cirkevnom zbore, či cirkvi.

#Charta2017 #Reformacnelisty