Dostali ste už list, kde vám dotyčný vysvetľuje, ako ste nesprávne reagovali, a ako vám už pred časom dal odpoveď a ako vám bolo všetko vysvetlené a pritom, všetko napísané, bolo samý výmysel? Ťažká predstava. Zvlášť ak to máte čítať, ako ten, ktorému to patrí! Vtedy „kypí žlč a ústa ohlas vydajú ...“.

Videl som film Za nepriateľskou líniou. S vojenskou tematikou. Lietadlá a boje. Lenže, keď je film na základe skutočného príbehu, vtedy človek spozornie a už to nie je len tak hocaký film. Za nepriateľskou líniou nie je jednoduché prežiť. Ale o tom to je ...

Nemusíte ani chodiť ďaleko, myslím za nepriateľskú líniu, lebo keď dlhodobo sledujete situáciu v našej cirkvi, tiež podnetnú investigatívno-ohováračskú rétoriku perál ducha v EPST, tak ste priamo v ohnisku diania. Nebojácne, hrdo a bez ostychu, poukazujú na tých druhých, akí sú zlí a nehodní, nebezpeční pre cirkev, ba dokonca tajní agenti z RK cirkvi, aby rozvrátili ECAV. Pritom ju rozvracajú rodní členovia, ktorí sa tým ešte hrdia – tvrdiac, že chránia vierouku. V skutočnosti však odstraňujú oponentov.

To však znamená, drahí veriaci, že ste za nepriateľskou líniou. Aj keď, nie je to také hrozné, ale o život ide. Lebo nie ste sami svoji. Nie ste tu na to, aby ste ľudí rozptyľovali, ale zhromažďovali. Takto, že rozptyľujete, popierate dary od Boha, ktoré dal bratom a sestrám. Očierňovaním druhých nedosiahnete nič dobré, procirkevné.

Ako taká atmosféra vzniká? Jednoducho: „Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán.“ Lk18,11 Áno, takto je to polarizované. Lepí a horší. Tí, o ktorých hovoria zle a tí, o ktorých hovoria dobre. Obhajujú, lebo stoja spolu v šíku. Poslúchajú, nekritizujú, nechcú nič meniť.

OBSAH ČÍSLA:

  • PREHLÁSENIE Z MODLITEBNÉHO ZHROMAŽDENIA K VÝVOJU V ECAV NA SLOVENSKU
  • NEPRIATEĽSKÁ ATMOSFÉRA
  • PREMÁRNENÁ PRÍLEŽITOSŤ
  • TERMÍNY K VOĽBÁM V ZD
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • DOMOV BIELYCH HLÁV V STAREJ TUREJ ZNOVU OŽIL
  • REFORMAČNÉ OKIENKO – SPRÁVA PREDSEDU ZED
  • LIST PREDSEDNÍCTVAM SENIORÁTOV

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV