Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On vyslobodí mi nohy z osídla. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a zúbožený. Žalm 25:15-16

NESMIEME BYŤ ĽAHOSTAJNÍ
Sledujete udalosti, ktoré sa dejú? Len tak, či sledujete správy, počúvate rádio, a či aj počujete, čo a o kom hovoria? Pýtam sa preto, lebo už z mnohých strán som počul, že ľudia nesledujú správy. Politiku už vôbec. Nevadí. Iste to prospieva zdraviu. Lebo to si prajeme, to je základ, hlavne zdravie, ...

Nehovorím, že nie. Ale musím jedným dychom povedať, že pri zdraví sa nám dejú veci v spoločnosti, ktoré by ste si mohli aspoň všimnúť. Vražda. V pondelok táto správa zarezonovala azda vo všetkých správach, či v TV, alebo v rádiu. V ďalších dňoch naplno v printových médiách. Doma aj v zahraničí. Už len slovo vražda ... znie hrozne. Musí pohnúť s každým, aj takým, čo nesleduje nič. Ani sa nezaujíma o nič.

Vy ste soľ zeme. To nám Pán Ježiš povedal. Veriaci ľudia sú soľou zeme. A teraz je otázka: Je veriacich ľudí tak málo, že je teda málo soli? Alebo je tak málo záujmu? Lebo kde nie je viera, tam nie je ani záujem. Predstavte si, že obedujete a nikto neosolil jedlo. Ani vám nikto nepriniesol na stôl soľničku. Načo, veď nech sa každý stará sám o seba. Zvyknete si na neslané.

Bratia a sestry, ak v ECAV budeme tých, ktorí majú iný názor považovať za proticirkevných, ak budeme hrať „ping- pongové zápasy“, ak si budeme brnkať po nose, kopať sa ..., tak potom aj slanosť veriacich bude tak vyzerať.

OBSAH ČÍSLA:

  • NESMIEME BYŤ ĽAHOSTAJNÍ
  • REAKCIA ČLENOV ECAV NA VRAŽDU JÁNA KUCIAKA A MARTINY KUŠNÍROVEJ
  • O PRÁVNOM STAVE V CZ ECAV MYJAVA II.
  • ROZPRÁVKA ČAROTAJNÉ ABSURDITY
  • AJ CIRKEVNÉ SÚDNICTVO POTREBUJE REFORMU – ROZHOVOR
  • AD: POTREBNÝ NÁVRAT K SYNODE 2017
  • ZVUK BOŽIEHO SLOVA
  • K VÝROČIU NARODENIA MILANA HODŽU
  • REFORMAČNÉ OKIENKO

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty #ECAV