Veľkonočné sviatky pominuli a my ideme každý svojou cestou. Osamelí, alebo po dvaja, alebo aj viacerí ... možno odchádzame predčasne, nezažili sme to najdôležitejšie. Zaujímavý je údaj o vzdialenosti od Jeruzalema. Naše vzdialenosti od veľkonočných udalostí sú rôzne – blízke, menej blízke, dokonca aj veľmi vzdialené ... Tradície, jedlá, alebo aj jadro evanjelia ... to sú tie vzdialenosti. Ježiš sa pripája najmä k tým, ktorí sa rozprávajú o veľkonočných udalostiach, čo znamenajú dnes pre nás. Ježiš sa často k nám pridáva v takej podobe, že Ho nespoznávame, považujeme Ho za náhodného spolupútnika ... počúva a vstupuje do našich rozhovorov celkom bežným spôsobom: o čom sa to vlastne rozprávate?
No, o čom sa rozprávame? Otázka sa nám až tak nepáči. Asi to bude niekto, kto do kostola moc nechodí, keď nevie o čom sú veľkonočné udalosti. Máme pocit, že takých je stále viac. Tak sa mu to pokúšame vysvetliť po svojom ...
Ježiš sa musel v duchu usmievať. Veľmi dobre pozná aj naše súčasné udalosti a rozumie im lepšie, ako my. Vie, čo nás trápi v našom svete, v ktorom žijeme a vie, čo my očakávame od Neho. Často to isté, ako tí dvaja.
Čo očakávame od Ježiša dnes?

OBSAH ČÍSLA:

  • TERMÍNY K VOĽBÁM BISKUPA ZD
  • TROCHU ZVLÁŠTNE POZVÁNKY Z ECAV
  • ČAKANIE NA GODOTA!? ALEBO INÝCH ...
  • BÁBKOHERECTVO, ALEBO ...
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • ALE ČI SYN ČLOVEKA NÁJDE VIERU NA ZEMI, KEĎ PRÍDE?
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • POZVÁNKY

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty #ECAV