Misijná oblasť:
motivovať zbory k misijnému životu

 1. Misijná stratégia – špecifiká misijnej práce v mestskom a dedinskom prostredí
   
 2. Legalizácia misijných foriem práce v zboroch:
   
  • misijná práca - v malých zborových spoločenstvách a misijných skupinách
  • misijné bohoslužby – alternatíva SB
  • misijné stretnutia – pre rôzne generácie a skupiny
  • misijné konferencie – strategická téma: misia v postmodernom svete,
  • Misijné dni VD / ZD
    
 3. Prieskum, štúdie a vzdelávanie pre potreby misie – spoločnosť, kultúra, hudba, médiá,
   
  • Misijné vzdelávanie zborových misijných pracovníkov
  • BŠ Martin - misijný odbor, štúdium na EBF - pre misijných farárov