H.E.L.P.

Reformačné listy 2-2017

Reformačné listy vznikajú preto, aby sme podporili našu vnútornú ako aj vonkajšiu obnovu, aby sme hľadali cesty zjednotenia sa a spolupráce. Iniciátori Reformačných listov sa zjednocujú a stotožňujú hodnotovo s Chartou na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (Charta 2017), pričom viacerí sú aj jej prvými signatármi. Chceme Vás požiadať o spoluprácu, porozumenie a aktívny prístup, všade tam, kde stojíte v službe v cirkvi.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 1-2017

Milá sestra, milý brat,

V roku 2017 si pripomíname 500. výročie reformácie. Stav Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej cirkev alebo ECAV) však nenasvedčuje tomu, že dnes je čo oslavovať. Napriek tomu, že v cirkvi chceme prežívať radosť, slúžiť druhým a duchovne rásť, prežívame smútok a frustráciu z vnútorného stavu cirkvi. Nakoľko nie je možné tieto názory na stav cirkvi a potrebu jej obnovy slobodne šíriť, vzniká tento alternatívny komunikačný nástroj, aby sa dostali objektívne informácie do cirkevných zborov, do evanjelických domácností.

Čítať ďalej...