H.E.L.P.

Reformačné listy 33-2018 - 26. nedeľa po Svätej Trojici

Keď na jar minulého roku, po zverejnení Charty, začal v našej cirkvi pohyb, rozhovory, diskusie, dokonca spory a hádky, boli sme znepokojení. Boli sme vyrušení v našej ustálenej zbožnosti, ktorá sa nám zdala celkom dobrá. V úvode Charty však zazneli kritické slová, ktoré nútili k zamysleniu. Je to naozaj s nami všetko v poriadku? Je to v poriadku, že nás je stále menej, že mnohé kostoly zívajú prázdnotou, že zbožnosť nielen ľudu, ale aj vodcov je výrazne formálna, neoslovujúca verejnosť?

Citujem: „Charta 2017 na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku je dokument, ktorý analyzuje súčasný stav cirkvi a formuluje možnosti obnovy a rozvoja. Nie je ľahké kriticky hovoriť o situácii, v ktorej sa nachádzame a uvedomujeme si, že aj my tvoríme prítomnosť a svojimi zlyhaniami prispievame k danému stavu. Zároveň cítime zodpovednosť za budúcnosť, a preto nemôžeme mlčať“.

Dejiny evanjelickej cirkvi na Slovensku sú neustálym zápasom viery, nádeje a lásky, preto tento dokument nie je zatrpknutým volaním, ale je pokračovaním týchto zápasov. Uvedomil som si to znova dnes ráno, keď som čítal inú Chartu – totiž proroka Izaiáša, ktorý hodnotil zbožnosť svojej doby ako veľmi nedostatočnú, falošnú, dokonca zbytočnú, neoslovujúcu nikoho a jeho text je omnoho tvrdší.

(Z Reformačného okienka)

 

OBSAH ČÍSLA:
  • CIRKEV V MEDZIČASE
  • REFLEXIA AKTIVÍT HELP 2018
  • PAMIATKA REFORMÁCIE
  • FARÁRI V ULICIACH
  • ZÁPADNÝ DIŠTRIKT ECAV, BISKUPSKÝ ÚRAD ZD ECAV
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • AKO SME SA DOSTALI DO RÚK NOVODOBÉHO OTROKÁRA
  • VYBERÁME Z CHARTY 2017

Stiahnite si:

 Do vašej pozornosti:

  • Pozývame vás tiež k modlitbám za našu cirkev. Svoje odhodlanie k modlitbám môžete prejaviť aj prihlásením sa za člena Modlitebného spoločenstva (MoS). Viac informácií, ale aj info list, či audionahrávky z konferencií nájdete na webovej stránke http://modlitby.sk.

 

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV

Reformačné listy 32-2018 - 24. nedeľa po Svätej Trojici

ČAS OČAKÁVANIA
Milé sestry, milí bratia, novembrové dni prinášajú so sebou mnoho spomienok. Na našich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti. Na spoločne prežité roky, na spoločne prežité dobré i ťažké časy. Vieme však, že naši drahí, ktorí už nie sú s nami, sú u Pána, v Jeho láskavom náručí. Nie je ľahké zmieriť sa s odchodom tých, ktorých sme milovali. A nezáleží na tom, či máme dvadsať, štyridsať či šesťdesiat rokov. Z vlastnej skúsenosti však viem, že aj tá najväčšia rana sa časom zatvorí. A ostane jazva. V duši, srdci, pamäti. Aj to patrí k životu. Naše prichádzanie a naše odchádzanie. Dôležité je, aby sme dokázali na našich blízkych spomínať aj s radosťou a vďačnosťou za všetko, čím nás obdarili. Aj preto v tomto čísle Reformačných listov prinášame spomienku na nedávno zosnulého brata Pavla Gabriša, evanjelického kňaza a dlhoročného redaktora RTVS.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 30-2018 - 21. nedeľa po Svätej Trojici

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia v Pánovi Ježišovi Kristovi,
je nám veľkou cťou, že vám posielame 30. číslo tohtoročných Reformačných listov. A zároveň vám v tomto jubilejnom čísle s radosťou oznamujeme, že volebný proces v ECAV na Slovensku bol ukončený. Dňa 15. októbra 2018 sa zišla sčítacia komisia, ktorú tvoria členovia Generálneho presbyterstva ECAV a podľa ich informácií, kandidát na generálneho biskupa ECAV brat konsenior DNS Ivan Eľko získal 50,30% hlasov. Brat senior TUS Marián Kaňuch získal 41,07% percent hlasov. Viac ako 8% hlasov bolo neplatných. Volieb sa zúčastnilo 303 cirkevných zborov. Druhé kolo volieb na pozíciu generálneho biskupa je teda ukončené a my želáme novému generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi, aby jeho pôsobenie bolo požehnané Pánom Bohom, na česť a slávu Jeho mena a na radosť a spokojnosť veriacich našej drahej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Čítať ďalej...