H.E.L.P.

Reformačné listy 9-2018 - Veľkonočná nedeľa

Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená! Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. Izaiáš 35, 3-4

Mať v srdci Krista
Milí naši čitatelia, stojíme na prahu najväčších kresťanských sviatkov – sviatkov Veľkej noci. Sviatkov, kde sa spája odsúdenie, smrť, utrpenie, žiaľ, bolesť, vzkriesenie, život, radosť, večnosť. Sviatkov, kedy si naše príbytky zdobíme kvetmi, ako aj maľovanými vajíčkami. Sviatky, kedy pripravujeme veľkonočné jedlá a chystáme sa aj na šibačku. Sviatky, kedy cestujeme po Slovensku a vari aj po svete. Sviatky, kedy sú opäť supermarkety preplnené košíkmi. Pán Ježiš Kristus nám však nekázal vykúpiť všetky potraviny sveta, a to činiť na Jeho pamiatku...

Čítať ďalej...

Reformačné listy 8-2018 - Kvetná nedeľa

Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu. Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš. Žalm 73:23-24

Postavme sa za slušné kresťanstvo

Pred nedávnom otriasla slovenskou verejnosťou správa o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Príčinou tohto brutálneho činu boli pravdepodobne zistenia, ku ktorým novinár pri svojej práci dospel, zistenia, ktoré odhaľovali ľudskú špinu. A tí, ktorých sa to týkalo, to nechceli nechať tak. Nikto nemá rád, keď sa odhaľujú jeho slabosti, chyby, zlyhania a hriechy. Človeka, ktorý odkrýva pravdu, treba odstrániť – najlepšie nekompromisne a demonštratívne. Má to aj preventívny účinok – ako varovanie pre tých, ktorí by chceli robiť niečo podobné, ktorí by chceli odhaľovať pravdu o ľuďoch. Desí nás, že sa môže niečo také diať a svoj odpor voči takýmto praktikám odstraňovania a zastrašovania vyjadrujeme rôznym spôsobom – pochodmi, statusmi na sociálnych sieťach, oficiálnymi vyhláseniami ... Lebo si uvedomujeme, že nejakým spôsobom sa to týka každého jedného z nás.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 7-2018 - 4. pôstna nedeľa

Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním, aby ste sa dosýta nasali z jeho pŕs poskytujúcich útechu, aby ste sa napájali rozkošou na jeho slávnych ňadrách. Izaiáš 66, 10 - 11

Skutok sa stal!

Platí to tak pre správu veci verejných, ako aj pre vedenie našej cirkvi. Naša spoločnosť v týchto dňoch prežíva dôležité obdobie. V ostatných rokoch sme už boli presýtení informáciami o tom, ako sa na prideľovaní dotácii, či štátnych alebo európskych, obohacovali rôzni ľudia či podivné firmy. Už sme takmer rezignovali na to, že štát je ochotný to riešiť a zasiahnuť. Pohár trpezlivosti národa však nevinnou smrťou mladého novinára a jeho priateľky pretiekol. Oprávnene. Spojili sa novinári, spojila sa verejnosť, odvahu začínajú získavať aj doteraz zastrašovaní prokurátori a policajti, ktorí potvrdzujú, že korupcia a klientelizmus je problém číslo 1 našej spoločnosti. Skutok sa stal.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 6-2018 - 3. Pôstna nedeľa

Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On vyslobodí mi nohy z osídla. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a zúbožený. Žalm 25:15-16

NESMIEME BYŤ ĽAHOSTAJNÍ
Sledujete udalosti, ktoré sa dejú? Len tak, či sledujete správy, počúvate rádio, a či aj počujete, čo a o kom hovoria? Pýtam sa preto, lebo už z mnohých strán som počul, že ľudia nesledujú správy. Politiku už vôbec. Nevadí. Iste to prospieva zdraviu. Lebo to si prajeme, to je základ, hlavne zdravie, ...

Čítať ďalej...