Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Mt 5, 6


Tento hlad a smäd sa ohláša vtedy, keď človek rád počúva a číta Božie slovo. Vtedy má skutočne nádej, že v akomkoľvek pokušení, núdzi a smrti nájde prostredníctvom Božieho slova útechu a potešenie. Tí však, ktorí sú sýti inak, Božie slovo nepočúvajú a nečítajú, nevšímajú si ho a potupujú ho, budú napokon hladovať a žízniť, ich nikto viac nepoteší ani kvapkou vody, ako boháča v pekle, ktorý sa tam už nemohol ani najmenším prstom Lazára potešiť. To znamená: Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovia svetla! (Ján 12, 36). Obdobne: Napomíname vás, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu ... Teraz je čas veľmi príhodný (2K 6, 1n).

Martin Luther
Smerovník kresťanskej cesty

Stiahni si:


Obsah listov:

  • ECAV NA SLOVENSKU K VÝROČIU SMRTI JÁNA KUCIAKA A MARTINY KUŠNÍROVEJ
  • UZNESENIA ZO ZBOROVÝCH KONVENTOV
  • KOHO – ČOHO SME NAOZAJ PLNÍ?
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • POZVÁNKA NA INŠTALÁCIU DO ZVOLENA
  • AKO LUBINANI ZAČALI EVANJELIKOV SÚDIŤ
  • JEMNOSŤ DUCHA

Do vašej pozornosti:

Pozývame vás tiež k modlitbám za našu cirkev. Svoje odhodlanie k modlitbám môžete prejaviť aj prihlásením sa za člena Modlitebného spoločenstva (MoS). Viac informácií, ale aj info list, či audionahrávky z konferencií nájdete na webovej stránke http://modlitby.sk.