VYKROČILI SME

„Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok.“ Galatským 5:13
 

Pomaly si zvykáme na číslo 19 v našom kalendári a pomaly si doň vpisujeme plánované udalosti. Sviatočné obdobie sme definitívne odložili spolu s vianočnými ozdobami a život nás opäť vtiahol do tempa povinností. Aj v našej ECAV na Slovensku sa pripravujeme na mnohé dôležité podujatia. Práve o nich hovorili novozvolení predstavitelia cirkvi na novoročnom stretnutí s novinármi. Tento rok prinesie aj výročia, ktoré chce cirkev reflektovať, či už to bude 100. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, alebo 30 rokov od Nežnej revolúcie.

Reformačné listy si všímajú v tomto čísle ešte jedno malé, no dôležité jubileum, ktoré patrí časopisu Evanjelický východ. Pri príležitosti vstupu do 10. ročníka tohto vzácneho periodika sme požiadali o rozhovor šéfredaktorku Emíliu Mihočovú-Kmecovú.

Rovnako prinášame reflexiu aktuálneho diania v cirkvi a veríme, že proces duchovnej obrody a reformy v cirkvi prinesie svoje ovocie. Ďakujeme preto za každú modlitbu, ktorou sa prihovárate u milostivého Pána Boha za našu cirkev, za jej predstaviteľov, za duchovných a neordinovaných spolupracovníkov. Dnes naozaj potrebujeme dobré slovo a potrebujeme sa navzájom podopierať, aby sme ako ECAV na Slovensku, ako cirkev Božia mohli dôstojne krá-čať a radostne slúžiť Bohu a človeku.


Stiahni si:


Obsah listov:

  • VYKROČILI SME
  • ZACHOVAŤ JEDNOTU A POZVAŤ ĽUDÍ DO SLUŽBY
  • INŠTALÁCIA DIŠTRIKTUÁLNEHO DOZORCU
  • ROZHOVOR SO ŠÉFREDAKTORKOU EVANJELICKÉHO VÝCHODU
  • VĎAKA PÁNU BOHU
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • O KRSTE SVÄTOM
  • EVANJELIKÝ VÝCHOD
  • STANOVISKO K AKTUÁLNEMU STAVU SPOLOČNOSTI TRANOSCIUS, A.S. A KONFERENCII „HLUCHOSLEPOTA V CIRKVI“

Do vašej pozornosti:

Pozývame vás tiež k modlitbám za našu cirkev. Svoje odhodlanie k modlitbám môžete prejaviť aj prihlásením sa za člena Modlitebného spoločenstva (MoS). Viac informácií, ale aj info list, či audionahrávky z konferencií nájdete na webovej stránke http://modlitby.sk.