Je tu rozhodujúci čas konventov zborov a seniorátov!
Začína sa obdobie výročných zborových konventov, na ne nadviažu konventy seniorátov. Na niektorých konventoch seniorátov a cirkevných zborov by sa mali voliť noví predstavitelia seniorátu. Tieto voľby na konventoch v zboroch a v seniorátoch sú dôležité preto, lebo z nich vzídu funkcionári a predstavitelia zborov i seniorátov, ako aj predsedníctva seniorátov, ktoré budú tvoriť kandidačné porady na voľby biskupa Západného dištriktu a následne aj na voľbu nového Predsedníctva ECAV.

Ak sa totiž doterajšie vedenie cirkvi lúči so svojim mandátom tým, že robí všetko preto, aby svojich nástupcov, ktorí môžu priniesť oživenie a obrodu do cirkvi, rôznym spôsobom postihovalo a prenasledovalo, tak je to najväčší dôkaz ich nekompetentnosti a neschopnosti narábať s časom a zodpovednosťou, ktorá im bola daná. Prečo o tom píšeme? Pretože dnes evidujeme mnoho farárov a farárok, ktorým vedenie Západného dištriktu neudelilo súhlas k ich opätovnej voľbe, resp. voľbe v cirkevných zboroch, to isté sa deje aj na úrovni Predsedníctva cirkvi, keď neudeľuje súhlasy bývalým alebo končiacim seniorom na opätovnú voľbu do tejto seniorátnej funkcie.
Majme preto oči a uši otvorené. Urobte si prosím, reálny prehľad o tom, kto sú navrhovaní kandidáti a ako presadzujú hodnoty zmierenia, spolupráce, vzájomného odpustenia a či sú skutočne poslami rozvoja a obnovy cirkvi alebo len pokračovateľmi úsilia generálneho biskupa Miloša Klátika o dokonalú centralizáciu cirkvi. Nie nenechajme sa oklamať jeho maskou konzervativizmu a čistoty. Priamo zodpovedá za úpadok ECAV na Slovensku za ostatných 12 rokov. Potrebujeme do čelných funkcií v cirkvi kandidátov, ktorí budú mať zapálené a otvorené srdce pre cirkev. Takých, ktorí jej ponúknu víziu obnovy a budú dôstojne povzbudzovať všetky články cirkvi a jej COJ k tejto obnove a v nádeji na uzdravenie vzťahov.

OBSAH ČÍSLA:

  • JE TU ROZHODUJÚCI ČAS KONVENTOV ZBOROV A SENIORÁTOV!
  • AKTY A PAAKTY
  • VPLYV LUTHEROVEJ REFORMÁCIE NA ROZVOJ DIAKONIE - ROZHOVOR
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • OKIENKO MOS
  • NIE JE ÚŽITOK AKO ÚŽITOK II.

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty #ECAV