Čokoľvek by vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú.  (Mt 23:3)

Začnem citáciou, ktorá ma primäla k napísaniu tohto príspevku: „Co udeláme, když jsme společensky významnejší, a nekdo jako první podáva ruku nám? Budeme předstírat , že ji nevidíme, nebo nezdvořáka opravíme? Ne, naopak, co nejrychleji ruku přijmeme, a udeláme-li to bez váhání a bezprostředne, možná si toho ani nikdo kolem nás nevšimne. To je naše poslání ve společnosti: prokazovat ostatním dobro, a jestli se nekdo jiný dopustí chyby, udeláme vše pro to, abychom mu pomohli chybu napravit.“[1]

 Pri čítaní EPST č. 33 mi totiž prišlo na um, že toto som už niekde čítal. Len je to naopak. Tu v EPST ide o zosmiešnenie a v knihe ide o poznanie etikety, ktorá učí, ako preukázať dobro. A to sa generálnemu dozorcovi (GD) už dlho nedarí.

Pri uvažovaní nad celou touto situáciou mi zišiel na um verš z Mt 23,3. A rozhodol som sa podeliť sa s vami o toto moje uvažovanie.

O čo sa brat GD snaží? O čo mu, (im) ide? Robiť si posmech z ľudí (nie) je hodné generálneho dozorcu ECAV. Ak je - tak sa ospravedlňujem. No som presvedčený, že nie! Ak sa niekto narodí skôr, teda v tomto prípade skôr ako ja alebo brat Vladko Daniš, tak by nám mal, alebo mohol ukázať príklad. No GD už v minulosti zosmiešňoval ľudí v EPST, vtedy písal o poisťovaní majetku. Teraz zosmiešňuje založenie Evanjelickej jednoty“ „Zarážajúci je aj tajný vznik Evanjelickej jednoty. Zaevidovaná bola medzi občianskymi združeniami ako Eanjelická jednota (teda s preklepom) už 5.3.2013."[2] Neviem prečo sa GD zdá, že EJ bola založená tajne? Tajne voči komu alebo čomu? Ak o tom predsedníctvo ECAV, ani GP nevedeli, je to preto, že vedieť  nemuseli. Neexistuje žiaden zákonný, či iný dôvod, prečo by mali vedieť, alebo byť informovaní o založení OZ podľa príslušného zákona. Nevykonali sme, ani nekonáme nič protizákonného. No a vysmievať sa z preklepu, ktorý urobila pracovníčka Ministerstva vnútra, ktorej som zavolal a bez problémov sa ospravedlnila a chybu napravila, je z úst generálneho dozorcu prinajmenšom zarážajúce. Nechápem potrebu písať o tom evanjelickej verejnosti. Len pripomínam a nie prvý krát, slová Písma: „Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu.“ (1 Pt 5,3)  

Ak porovnám konanie predsedníctva ECAV so slovami Pána Ježiša a  apoštola Petra – sú úplne inde. Chceli by a snažia sa panovať nad veriacimi, ale nedarí sa im. Majú byť vzorom! No ak by niekto chcel takto, podľa ich vzoru konať, tak by sa čudovali. Som presvedčený, že by nechceli, aby sa k nim niekto takto správal. Nie nadarmo Peter píše, aby boli vzorom. To znamená, ukazovať, ako sa stávať učeníkom, tým, kto si denne číta Božie slovo, kto z neho čerpá múdrosť pre život. Nie túžba po moci. Ale ako sa zdá, a z článku to vyplýva, im ide o moc, ktorá však nie je v takej podobe, ako sa domnieva GD, daná predstaviteľom cirkvi. O čo iné by išlo, ak píše o „tajnom“ založení EJ. Prekračuje svoju autoritu, alebo presnejšie autoritu úradu, ktorý zastáva. Nie vládnuť, ale slúžiť. V pokore. Nič tajné sa neudialo. Všetko bolo slušne a v poriadku. Alebo chce brat GD ukázať, že je niečo viac? No nie je! „Medzi vami to tak nebude, ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom.“ (Mt 20,26)  To sú slová Pána Ježiša. Takto to je. Nie tak, ako si to GD predstavuje. Mýli sa!

Som predsedom EJ, riadne zvoleným. Nikdy som nebol členom SEJ. Ako sa dá byť formálnym členom SEJ a nechať sa zvoliť do predsedníctva? Ako ma na Valnom zhromaždení, ako nečlena mohli zvoliť do predsedníctva? To sa dá? To je v poriadku? Ak GD píše, že sa v cirkvi má všetko diať slušne a v poriadku, tak súhlasím, no on sám tak nekoná. Ak mu pri SEJ nevadí, že som nebol členom SEJ, no pri EJ hovorí o tajnom založení, tak opäť ide o výsmech a dehonestáciu. Tu v súlade s veršom z MT 23,3 potvrdzujem, čo GD hovorí o slušnosti a poriadku, ale z toho čo robí, si príklad neberiem. Lebo platí, že hovorí, ale nerobí tak. Teda ja osobne si z GD príklad brať nebudem.

Mal som zodpovednosť za veľký počet ľudí od 18 rokov po dôchodkový vek. Takže práca s ľuďmi mi je blízka. Aj dnes, ako starosta obce pracujem s ľuďmi. No to, čo čítam v EPST by som si nedovolil. Ublížil by som ľuďom, na ktorých mi záleží. Robím to úplne inak. Problémy, ktoré sú všade, sa dajú riešiť práve s konkrétnym človekom. Nie cez plátok, ktorý má opísať jednostranné hodnotenie problému. Prídem z úradu domov, prezlečiem sa a idem na bicykli po dedine, stretnem ľudí a rozprávam sa s nimi. Veľa sa dozviete a poradia vám. Viete, čo ich trápi a viete, čo im pomôže. A na to som v úrade starostu. Služba, ktorú mi zverili, je milá. Jej ovocie uvidím neskôr, ale som si tým ovocím istý. Lebo každé konanie prinesie svoje ovocie. Som presvedčený, že takéto vysmievanie sa z ľudí v EPST tiež prinesie svoje ovocie. Ak si mladší z toho zoberú príklad, tak o pár rokov nám bude smutno. Lebo GD im ukazuje práve jednostranné vysvetlenie veci. V dobe, kedy narastá egoizmus, opúšťanie spoločenstva a individualizmus, takýto príklad GD len podporuje to svetské, ktoré na nás veriacich útočí. Neberte si z toho príklad.

Naopak, „oblečte si pokoru.“ (1 Pt 5,5) To je to správne. Peter píše, aby sme si obliekli pokoru preto, aby sme neboli pyšní, uvedomovali si svoje slabé miesta, boli vždy naklonení tomu, aby sme Bohu a iným dokázali vzdať úctu za to, čo sme dokázali. Prečo si máme obliecť pokoru? V tej dobe si biely odev, alebo zásteru obliekali otroci, aby každý vedel, že sú otroci. Peter nás vyzýva k tomu, aby nás druhí poznali, že patríme Kristovi. Aby sme mohli prijať Božiu milosť a pomoc. (verše 5-7) Veď aj Pán Ježiš v J 13,4-5 opásal sa plátnom a umyl učeníkom nohy. Boh sa stará až tak, že nám umýva nohy. To je Jeho cirkev. Nie GD alebo GB. Neprivlastňujte si ju. Nepatrí vám.

Neberte nikdy spravodlivosť do svojich rúk. GD tak urobil a dal sa súdiť druhých. To je veľmi zlé. Veľmi! Môžem napísať, že to či ono niekto neurobil a mal, ale keď dodám, že „neodbornosť u neho priam srší“ tak som sa sklonil k súdu a odsúdil. To veriaci človek nikdy nemôže urobiť. Aj tvrdenie o tom, že brat Vladko Daniš sa „chcel nominovať na funkciu riaditeľa Evanjelického lýcea v Bratislave, no pokiaľ viem, tak neuspel, aj keď táto snaha pretrváva[3] je to veľkým omylom. Na funkciu riaditeľa Ev. lýcea v Bratislave brata Vladka Daniša nominovala Rada školy. No a zriaďovateľ ho mal podľa zákona vymenovať. Vedel o tom zriaďovateľ, teda presbyterstvo ZD? Nevedel! Presbyterstvo nebolo zvolané. Kto to zmanipuloval? Prečo práve o tom píše GD? Je to v jeho kompetencii? Nie je! Prečo sa potom do toho pletie? Opäť ide o ukážku mocenského prístupu. Len pripomeniem: „Preto nemáš výhovorky, človeče, ktokoľvek súdiš (iného). Veď v čom iného súdiš, odsudzuješ sám seba, lebo veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté.“ (R 2,1)  

V tom je ľudskosť, že dokáže súdiť a odsúdiť. Nie tak veriaci, lebo vieme, že Krista a Jeho spásu potrebujeme všetci. Preto máme byť vzorom, máme si obliekať pokoru, máme stáť verne v službe blížnym a nevystatovať sa svojou veľkosťou. V pokore, iných pokladať za hodnejších od seba. (Fil 2,3)

Nie je dôležité to, čo sa niekde píše o etikete, ani to, čo píšem ja, ale to, čo nám hovorí Božie slovo. To je dôležité. Aby sme boli svedkami Toho, ktorý nás spasil a zomrel za celý svet. (Gal 6,2) Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. V cirkvi platí Jeho zákon. Ja do cirkvi patrím a tak prosím všetkých, aby ste boli vôňou Kristovou pre tento svet. To znamená znášať bremená druhých. Nie druhého dehonestovať a poškodzovať. Vari je niekto – GD – lepší? Ja mu to prajem. Len ho nechcem nechať v omyle. Nesúďte.

Ján Brozman, dozorca VD ECAV[1] Špaček L, Malá kniha etikety pro každý den, Mladá Fronta 2010 s.62

[2] EPST č. 33, s. 10

[3] EPST č. 33, s.11