Predsedníctvo SEM a Rada starších SEM považujeme za dôležité vyjadriť sa k situácii týkajúcej sa brata farára Maroša Šefranka. Vedie nás k tomu skutočnosť, že brata farára osobne poznáme, ale aj fakt, že Maroš bol jedným zo zakladateľov SEMu a istý čas stál aj vo vedení organizácie ako jeho podpredseda. Aj vďaka jeho službe tu dnes SEM je a naďalej slúži mladým ľudom v ECAV.

Rozhodli sme sa nahlas, verejne a zreteľne postaviť za brata farára Maroša Šefranka a vyjadriť mu podporu.

Nechceme sa oháňať žiadnymi právnymi normami ani cirkevnými zákonmi. Chceme sa jednoducho a obyčajne postaviť za človeka, ktorého poznáme, ktorému dôverujeme a ktorému sa podľa nás, stala krivda. Veríme, že akokoľvek by zo strany brata farára Šefranka došlo k vedomému, či nevedomému porušeniu akýchkoľvek predpisov, je možné nájsť schodné riešenia v duchu kresťanskej lásky a elementárnej ľudskej slušnosti. Mladých ľudí učíme, že cirkev je v prvom rade miestom odpustenia, prijatia a povzbudenia a nie priestorom, kde je človek „odstrelený“, znevážený a odhodený.

Toto sa podľa nás stalo bratovi farárovi Šefrankovi a z toho dôvodu sme sa rozhodli ho podporiť.
Okrem toho poznáme mnohé konkrétne prípady skutočných morálnych zlyhaní kňazov, ktoré boli na hanbu a pohoršenie verejnosti a neboli zďaleka riešené s takou razanciou.

Naše rozhorčenie a nesúhlas s rozhodnutím cirkevných orgánov chceme vyjadriť nielen slovom, ale aj konkrétnym skutkom.

Preto sme sa rozhodli, že ako SEM sa nezúčastníme pripravovaných IV. Evanjelických cirkevných dní v Spišskej Novej Vsi a odstupujeme od programu, za ktorý sme ako SEM boli zodpovední (Koncert mladých v piatok a sobotu večer a diskusia s názvom Fórum o mládeži v 21. storočí).

Týmto krokom chceme upozorniť na daný problém a vyhraniť sa voči nespravodlivým praktikám.Mgr. Stanislav Gurka - Člen Rady starších
za Radu starších SEM

Mgr. Vladimír Maťaš - Predseda SEM
za Predsedníctvo SEM