H.E.L.P.

Reformačné listy 4-2017

Naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Filipským 3,20

Iste tento text poznáte. Aj to, kde je presne v Biblii napísaný. Prišiel mi na um v tomto pôstnom čase, keď skúmame sami seba, viac sa venujeme Božiemu slovu, ktoré má moc spasiť naše duše. (Jak 1,21) Ak sa držíme Slova, tak náš výhľad je jasný. Cieľ máme pred očami.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 3-2017

viac ako 20 rokov sa vedú debaty o reštrukturalizácii. To je viac ako obdobie jednej generácie. Výsledok? Komisia pre reštrukturalizáciu predkladá na Generálne presbyterstvo (GP) model jedného ústredia, cirkvi bez dištriktov, jedného (generálneho) biskupa so záhadnou zmesou nových povinností každej COJ. Navrhuje vytvoriť dokonalý štát v štáte. 

Čítať ďalej...

Zjednodušenie organizačnej štruktúry ECAV na Slovensku ekonomickými, legislatívnymi a organizačnými zmenami na tri dištrikty

Dňa 14. marca 2017 predložilo občianske združenie Evanjelická jednota Komisii pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku návrh transformácie štruktúry cirkvi na tri dištrikty. Predmetná komisia mala zasadnúť 15.3.2017, aby posúdila a odporučila generálnemu presbyterstvu a synode návrh transformácie štruktúry cirkvi. Predsedníctvo ECAV na Slovensku v súčasnosti preferuje model zrušenia dištriktov a posilnenia centra, teda model ďalšej centralizácie cirkvi. Návrh, ktorý predložila Evanjelická jednota podporuje opačný prístup a to decentralizáciu v cirkvi a optimálnejšie územne rozloženie dištriktov ich rozčlenením na tri dištrikty.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 2-2017

Reformačné listy vznikajú preto, aby sme podporili našu vnútornú ako aj vonkajšiu obnovu, aby sme hľadali cesty zjednotenia sa a spolupráce. Iniciátori Reformačných listov sa zjednocujú a stotožňujú hodnotovo s Chartou na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (Charta 2017), pričom viacerí sú aj jej prvými signatármi. Chceme Vás požiadať o spoluprácu, porozumenie a aktívny prístup, všade tam, kde stojíte v službe v cirkvi.

Čítať ďalej...