H.E.L.P.

Reformačné listy 4-2018 - Predpôstna nedeľa

BUDÚ VOĽBY V ECAV?
Je siedmeho februára 2018. Poviete si, je tento deň niečím výnimočný? Z hľadiska cirkevného roka je to deň, ktorý čochvíľa vystrieda Predpôstna nedeľa. Inak, bežný deň. Rok sa už rozbehol, plánujeme podujatia, aktivity, ba dokonca aj dovolenky. Myslíme aj na to, ako a kde strávime dovolenky a naše deti prázdniny. Avšak z pohľadu na dianie ECAV na Slovensku si kladieme práve v tento deň otázku: kedy budú zverejnené dátumy volieb dištriktuálneho a generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Niekto namietne, veď je ešte čas! Nie, nie je čas.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 3-2018

Je tu rozhodujúci čas konventov zborov a seniorátov!
Začína sa obdobie výročných zborových konventov, na ne nadviažu konventy seniorátov. Na niektorých konventoch seniorátov a cirkevných zborov by sa mali voliť noví predstavitelia seniorátu. Tieto voľby na konventoch v zboroch a v seniorátoch sú dôležité preto, lebo z nich vzídu funkcionári a predstavitelia zborov i seniorátov, ako aj predsedníctva seniorátov, ktoré budú tvoriť kandidačné porady na voľby biskupa Západného dištriktu a následne aj na voľbu nového Predsedníctva ECAV.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 2-2018

Prinášame vám ďalšie číslo Reformačných listov s vďakou voči Pánu Bohu za Jeho požehnanie. Za Jeho silu a múdrosť danú ľuďom, najmä však za Jeho lásku, ktorú nám zjavil v Pánovi Ježišovi Kristovi.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 1-2018

OSMIČKOVÝ ROK V CIRKVI
Aký bude rok 2018 v našej cirkvi? Bude rokom významných spoločenských výročí, alebo bude aj rokom začiatku obrody, slobody a obnovy ECAV na Slovensku? Prečo táto rečnícka otázka? Lebo je úplne oprávnená. Po dvanástich rokoch mandátu súčasného generálneho biskupa zanecháva ECAV na Slovensku rozdelenú, vyprahnutú a zdecimovanú. Ťažké dedičstvo Miloša Klátika je veľmi boľavé a poľutovaniahodné: servilný Osobitný senát generálneho súdu, ktorý rozvracia celé cirkevno-právne prostredie, spochybňovanie autority synody, prenasledovanie názorových oponentov,
zneužívanie postavenia, obmedzenie slobody cirkevnej tlače, pokles kreditu ECAV, neschopnosť riešiť rozvojové otázky a úlohy ECAV. Posledný rok svojho mandátu končí s neschváleným rozpočtom, rozpredajom časti spoločného majetku.

Čítať ďalej...