Byť radostným kresťanom dneška!

Milí priatelia, priaznivci, naši čitatelia,
blíži sa záver cirkevného roka, Nedeľa večnosti. A my k vám posielame 30. číslo Reformačných listov. Blížia sa pomaly aj vianočné sviatky, záver kalendárneho roka. V tomto období sme všetci o čosi citlivejší, ale aj napätejší a nervóznejší zo všetkých povinností, ktoré máme pred sebou. A zároveň pociťujeme aj stres z toho, ako dopadnú tohtoročné Vianoce. Každý z nás má nejaký problém, zdravotný, pracovný, vzťahový, finančný. Niekoho sme počas roka stratili, niekto ochorel, nejaké plány nám nevyšli. Nie je jednoduché vyrovnať sa s tlakom súčasného sveta, ktorý na nás dolieha.

Počas roka sme písali o reformačných oslavách, prinášali sme kritické postrehy a analýzy nasmerované k našej cirkvi. Avšak v našej cirkvi, o ktorú spoločne zápasíme, je aj veľa dobrého. A je veľa dobrého aj v našich osobných životoch. Preto vás chcem vyzvať k vyjadreniu spoločnej vďaky za všetko dobré a požehnané, ktoré sme tento cirkevný rok spolu prežili. Boli to aj iskrivé, jasné chvíle, plné radosti a Ducha Božieho, boli to chvíle, kedy sme cítili, že Boh sa ku nám priznal a sklonil sa ku nám. Boli to dni, kedy sme boli zúfalí, ubolení a stratení, no odrazu sa nám otvorili oči a my sme chápali, že v tomto svete nie sme nikdy sami. Je tu s nami Boh v Jeho neuchopiteľnej moci a láske. Spomeňte si, prosím, počas Nedele večnosti na zázrak milosti, ktorý ste prijali. Možno i v tom, že ste vládali prísť do kostola, že budete mať čo jesť na obed, a že máte s kým zdieľať svoj život. To nie je málo! Ak si budeme vedomí, „malých“ požehnaní, ktoré prijímame, s oveľa väčšou radosťou budeme svedčiť o Bohu tomuto svetu. A naše tváre i srdcia budú prívetivejšie, súcitnejšie, milosrdnejšie a chápavejšie – k blížnemu svojmu. Svet potrebuje vidieť našu radosť, ktorú prežívame z duchovného spojenia s Bohom, z duchovného spojenia so spoločenstvom, cirkvou. Učme sa teda byť vďačnými, ale aj radostnými kresťanmi – dneška!

Sme vďační aj za slobodu, ktorú sme v našej krajine znovu získali po 17. novembri 1989. Nie je to samozrejmosť. Nepremárnime tento dar slobody, využime ho naplno a zodpovedne. Žime naše životy a kresťanstvo autenticky a s radosťou.

OBSAH ČÍSLA:

 • BYŤ RADOSTNÝM KRESŤANOM...
 • NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA PROTI DNEŠNÉMU ČLOVEKU
 • Ó LÁSKA BOŽIA...
 • OKIENKO MOS
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • NÁŠ BOJ
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • VYŠLO NOVÉ ČÍSLO MELANCHTONA
 • BÁSEŇ..., VEČNOSŤ...
 • DOBRÉ ČÍTANIE Z VIVIT-U
 • SPOLUPRÁCA, KONTAKTY

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty