Takže 31. október 2017 je za nami. Bol to mimoriadny deň. Každého z nás zastihol na inom mieste, v inej úlohe, s iným zážitkom. To, čo bolo spoločné bolo pripomenutie si 500. výročia začiatku reformácie. Rôznym spôsobom a rôznymi formami. Mnohí z nás aj účasťou na službách Božích, ktoré boli v našich kostoloch práve 31. októbra. Celý reformačný týždeň bol v RTVS nabitý programom k tomuto výročiu. Pripomenuli sme si toto výročie dôstojne?

Takže, ak 31. október 2017 je za nami, čo je pred nami? Čaká nás dôležitý, veľmi zodpovedný rok z hľadiska smerovania našej cirkvi. Nič nie je vyhraté, stále zápasíme o budúci charakter ECAV na Slovensku. V budúcom roku prebehnú voľby na dvoch nových biskupov, generálneho biskupa a biskupa Západného dištriktu. Rovnako aj voľba nového generálneho dozorcu, ako aj mnohých funkcionárov na úrovni dištriktov a seniorátov. ECAV na Slovensku potrebuje, aby sa o tieto funkcie uchádzali kandidáti, ktorí budú mať charakter, ktorí budú slúžiť ostatným, a ktorí budú cítiť zodpovednosť za to, že nebojujú o novú funkciu, ale o zmenu charakteru cirkvi k lepšiemu – k obnove vzťahov, k obnove dôvery, k zjednodušeniu jej štruktúry. My ostatní by sme mali tento zápas niesť naďalej na modlitbách, hľadať vhodných kandidátov a vyjadriť im podporu, ak svojou doterajšou službou a prácou preukázali, že slúžia druhým a majú skutočný kresťanský
charakter a rozmer vo svojom správaní, uvažovaní a konaní. Reformácia pokračuje.

OBSAH ČÍSLA:

  • REFORMÁCIA POKRAČUJE
  • SKUPINA ONI A MY
  • SLÁVNOSTNÁ PREMIÉRA OPERY
  • SOUMRAK KŘESŤANSKÉ CIVILIZACE
  • CIEĽOM REFORMÁCIE JE REKREÁCIA
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • OKIENKO MOS
  • PODPORA
  • KONTAKTY

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty