Na začiatku tohto roka sa medzi nami evanjelikmi šíril takýto vtip: „Viete, čo dá ECAV v tomto roku? … 95 výpovedí!“ Aj sme sa na tom dobre zasmiali, ale postupom času sme boli svedkami rôznych udalostí, z väčšiny ktorých sme radosť nemali.

Či už to boli štvavé články v cirkevnom médiu (Evanjelický posol spod Tatier), ktoré napádali iných a vypovedali proti nim, alebo konanie predsedníctiev cirkvi a západného dištriktu, z ktorých iným vypadla reč ... Ako sa rok posúval, ich výpovede plné krivých obvinení a konšpirátorských tvrdení z úst najvyšších predstaviteľov cirkvi a ich súdnej moci – narastali. Viacerí, vedeniu cirkvi, nepohodlní farári v službe sa k tým reálnym výpovediam aj priblížili, veď k čomu inak majú smerovať neudelené súhlasy k službe duchovných? Zmýšľanie a konanie vedenia ECAV naozaj o niečom vypovedá. O absolútnej istote svojej moci a absolútnom pohŕdaní nielen svojimi spolubratmi a spolusestrami v oltárnej službe, ale aj nami – rádovými veriacimi.

Vedenie ECAV na Slovensku už vypovedalo dosť o tom, ako to myslí s rozvojom a činnosťou ECAV. Je na nás, aby sme my všetci povedali vedeniu ECAV – dosť, stačilo! Pretože tu už nejde o občasné výkyvy či drobné prešľapy, tu ide o vypovedanie poslušnosti voči Bohu zo strany vedenia cirkvi. O spreneverenie sa hodnotám evanjelia, o úmyselné a lživé konanie voči čestným ľuďom.

Obsah listov:

  • ÚVODNÍK – TAK VYPOVEDÁME ...
  • INFANTILNOSŤ
  • KTO JE IMRICH LUKÁČ?
  • KYRIE ELEJSON - BÁSEŇ
  • POTREBUJEME ZDRAVÉ DUCHOVNÉ PROSTREDIE - ROZHOVOR
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • OKIENKO MOS
  • PODUJATIA PRI PRÍLEŽITOSTI 500.VÝROČIA REFORMÁCIE
  • KONTAKTY

Tu si môžte stiahnuť:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty