Začiatok septembra priniesol viac otázok ako odpovedí. Školský rok 2017/2018 sa rozbehol na plné obrátky. A s ním aj práca i povinnosti po letnej dovolenkovej prestávke. Tú narušila v našom prostredí okrem iného aj mediálna kampaň predsedníctva ECAV proti biskupovi Východného dištriktu. Samozrejme, že cez stránky EPST.

Ani nie tri týždne na to Zbor biskupov odňal kanonickú misiu Ondrejovi Prostredníkovi, bez predošlého upozornenia, bez varovania. Väčšine členov cirkvi bola podsunutá interpretácia, že to bolo len kvôli jeho postojom a propagácii LGBTI komunity a agendy. Aké rýchle a aké rázne! Mohlo by sa zdať, že je to rázny krok, ale pre koho? Prečo Predsedníctvo ECAV a biskup Západného dištriktu, či Zbor biskupov, rovnako rázne nezasiahli v prípade Ivana Muchu, ktorý už viac ako rok traumatizuje celú ECAV? 

Viac otázok ako odpovedí. Prosíme vás o vaše modlitby. Prosíme, pýtajte sa, diskutujme, dávajme na svetlo Božie aj nepríjemné otázky. Opierajme sa o Slovo Božie. Rozlišujme, čo je od Hospodina a čo od človeka. Šírme Evanjelium Ježiša Krista všade, kde je ho nedostatok a kde môže vsiaknuť do života našej spoločnosti. Spolupracujme. Reformačné listy budú pri tom.

 

Tu si môžte stiahnuť:

Obsah listov:

  • ÚVODNÍK
  • EBF UK – VYJADRENIE DEKANA
  • KAUZA, KTORÁ NIE JE KAUZOU
  • MIMORIADNE VZ ZED
  • PODPORA PODPREDSEDNÍČKE ZED
  • REFORMAČNÉ OKIENKO – REFORMÁCIA DNES, CESTA KRESŤANA 2
  • DUCH POKÁNIA
  • SMEROVNÍK KRESŤANSKEJ CESTY
  • ANKETA KU ZAČIATKU ŠKOLS. ROKA
  • SPOLUPRÁCA, KONTAKTY

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty