MIMORIADNA SYNODA K REŠTRUKTURALIZÁCII NA JESEŇ 2017 NEBUDE!
Toto je jeden zo záverov mimoriadneho generálneho presbyterstva, ktoré sa konalo v stredu, 26. 7. 2017. Generálne presbyterstvo zasadalo v inovovanej zostave, s dvoma novými členmi, ktorých zvolila v polovici júna synoda. Ak je teda toto správa, ktorá naznačuje možnú zmenu kurzu a smerovania cirkvi do nasledujúcich mesiacov a rokov, tak si dovolím napísať, že áno. Je to symbolické, ale dôležité rozhodnutie. V prvom rade preto, lebo zvolávanie synody spadá do kompetencie predsedníctva synody, a nie generálneho presbyterstva. Po druhé, spomeňte si, ako GBÚ a vedenie cirkvi vytrápilo všetky cirkevné zbory obežníkmi, uzneseniami, listami a článkami v EPsT o reštrukturalizácii – na poslednú chvíľu. Zmene štruktúry cirkvi sa má venovať až nové vedenie, terajšie vedenie svoju šancu nevyužilo. Nestačilo mu na to ani 11 rokov. Najvýstižnejšiu odpoveď k tejto téme odsúhlasil konvent cirkevného zboru Modra, ktorý začiatkom júla odsúhlasil dôvody, prečo nemôže súhlasiť s návrhom zmeny štruktúry (centralizáciou), ktorú navrhovalo súčasné predsedníctvo cirkvi. Toto stanovisko si prečítajte v dnešnom čísle.

Tu si môžte stiahnuť:

Obsah listov:

  • ÚVODNÍK
  • AKTUÁLNE DIANIE
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • ŽIJEME INÉ LETÁ
  • STANOVISKO CIRKEVNÉHO ZBORU MODRA
  • VÝZVA K REŠTRUKTURALIZÁCII, NAPÍSALI STE...
  • Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, KONTAKTY

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty