Sme vďační Pánu Bohu za priestor, ktorý spoločne tvoríme. Naše – vaše – Reformačné listy. Každý týždeň ich posielame do vašich mailových schránok (alebo ich niekto vo vašej blízkosti rozmnožuje a rozdáva) v nádeji, že vás oslovia texty našich bratov a sestier. Hľadáme spoločne odpovede na otázky obnovy našej evanjelickej cirkvi.

A mnohé otázky prichádzajú a prichádzajú aj vaše podnety, reakcie. Ďakujeme vám za váš záujem, veľmi si to vážime. Budeme teda naďalej spoločne prebúdzať našu cirkev, naše duše, naše srdcia. Nie je to jednoduché, no napriek tomu veríme, že naše úsilie duchovnej obnovy evanjelickej cirkvi má zmysel!

Dnes naše deti, vnúčatá, krstné deti dostali vysvedčenia a spolu s nami sa rozbehnú za prázdninami. Želáme vám, aby ste letný čas prežili v Božej ochrane, Božom požehnaní a v zdraví, aby ste si oddýchli, načerpali nové sily. Zároveň vás pozývame využiť možnosti zborových aktivít, letných táborov, aby ste sa spolu s rodinami posilnili vo viere a Božom slove. Poteší nás, ak nám pošlete fotografie, články z týchto podujatí v cirkvi!

Tu si môžte stiahnuť:

Obsah listov:

  • ÚVODNÍK
  • AKTUÁLNE DIANIE – OPERA HRAD PREPEVNÝ
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • REFORMAČNÉ OKIENKO – BOŽIA PRÍTOMNOSŤ, SVEDOMIE, KAMERY, CIRKEVNOPRÁVNE PREDPISY
  • Z VAŠICH MAILOV, REAKCIÍ – DREVENÉ KALICHY A ZLATÍ BISKUPI; HĽA, AKÉ DOBRÉ, AKÉ MILÉ JE TO, KEĎ BRATIA SPOLU BÝVAJÚ!
  • RADOSŤ V BOHU
  • PODPORA, SPOLUPRÁCA, KONTAKTY

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty