V týchto týždňoch veľa diskutujeme o reformácii a usilujeme sa znovuobjaviť reformačný odkaz pre dnešok. Pre súčasnú Evanjelickú cirkev na Slovensku, pre naše cirkevné zbory, spoločenstvá, ale aj kultúrne, spoločenské a politické prostredie. Teší ma, že ľudia sa modlia za našu cirkev, ako aj za nadchádzajúce rokovanie Synody ECAV na Slovensku. Je to znamenie, že ľuďom záleží na cirkvi, do ktorej patria, v ktorej vyrastali.

Spoločne, krok po kroku si uvedomujeme, Komu patríme, kam patríme, z akých biblických, historických, teologických kontextov vychádzame. Vraciame sa k osvedčeným zdrojom, no zároveň uvažujeme, ako niesť evanjelium pre súčasný svet. Je to proces, ktorý vyžaduje námahu, rozvahu, ale aj nadšenie pre Boha. Pre Jeho – Božie dielo medzi nami. Duchovne sa prebúdzame. Či už v dôsledku 500. výročia reformácie, alebo v dôsledku osobných kríz, či neporozumení v cirkevnom prostredí. Hľadáme teda Božiu vôľu, Božie smerovanie, prosíme o Božieho ducha medzi nami. A teší nás, že aj aktivity laikov majú ohlas. Ďakujeme všetkým za modlitebnú, osobnú, ľudskú a finančnú podporu pre sekciu H.E.L.P. a Reformačné listy.

Máme pred sebou rokovanie Synody ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutoční v dňoch 16. – 17. júna v priestoroch Kúpeľného domu Salvator v Nimnici. Modlíme sa za rokovanie najvyššieho orgánu cirkvi. Modlíme sa za to, aby bratia a sestry múdro, rozvážne a zodpovedne rozhodovali o ďalšom osude cirkvi, o ďalšom osude duchovných v službe, o ďalšom smerovaní cirkvi. Vieme, že to nebude ľahké. Avšak je tu záväzok, ktorí prijali synodáli, keď vstúpili do vzťahu s Bohom a cirkvou. Preto sa modlíme, aby ich viedol Duch Svätý a prikryla Božia milosť, keď vydajú svedectvo o evanjeliu, o viere, o spravodlivosti, o pravde, o sebe samých, o svojom svedomí. V duchu slov žalmistu, všetci sme totiž povinní Hospodinovi vzdávať česť a moc! Lebo On je ten, ktorý bude v spravodlivosti súdiť svet a národy vo svojej vernosti. Amen.

Tu si môžte stiahnuť:

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK – HOSPODINOVI PATRÍ ČESŤ A MOC!
 • AKTUÁLNE DIANIE – NÁŠ HRAD PREPEVNÝ ..., EVA BACHLETOVÁ V TORONTE, PREDSEDOVI GENERÁL. SÚDU
 • BYŤ S BOHOM VO VZŤAHU
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – POKR.: JE EŠTE STÁLE POTREBNÁ REFORMÁCIA?; MODLITBA DELEGÁTA NA SYNODU
 • NOVINKA V DUCHOVNEJ LITERATÚRE
 • PREHĽAD A PRIPOMENUTIE CHARTY 2017
 • OKIENKO MOS, MODLITEBNÁ REŤAZ
 • VÝZVA K ÚČASTI NA SYNODE V NIMNICI
 • ČO SA U NÁS DEJE? ČO SA DEJE V ECAV?
 • ANKETA REFORMAČNÝCH LISTOV
 • KONTAKTY

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty