Ak veríme, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, ak veríme, že vstal z mŕtvych a ak veríme, že jedine milosťou sme spasení, mali by sme nájsť spoločnú reč a schopnosť sadnúť si za jeden stôl a hovoriť o diele Pána Ježiša Krista.

Hovoriť spoločne o Jeho diele však znamená priznať pokorne aj naše zlyhania a súčasne priznať, že je potrebná zmena, v našom osobnom živote, ako aj v živote nášho spoločenstva, našej cirkvi, aby sme boli hodní a schopní Jeho nasledovania. Naše osobné životy, rozhodnutia a životy našich spoločenstiev a zložiek cirkvi musia prináša ovocie, ktoré bude budovať a rozvíjať nás osobne, naše cirkevné zbory, spoločenstvá, ale i cirkev ako celok. K takémuto ovociu patrí aj dobré slovo vyslovené v pravý čas. Nech je to Slovo nášho Pána Ježiša Krista a Hospodina. Do Tvojich rúk sa Pane Ježiši Kriste vkladáme.

Tu si môžete stiahnuť:


Obsah listov:

  • ÚVODNÍK – SADNIME SI VŠETCI SPOLU ZA STÔL A ...
  • AKTUÁLNE DIANIE – MÝTUS O POSLE ALEBO ..., UZNESENIA Z KONVENTU CZ Z. KOSTOĽANY, INFORMÁCIA O DISCIPLINÁRNOM KONANÍ NA I. MUCHU
  • REFORMAČNÉ OKIENKO – ZNOVUZRODENIE, MODLITBA ZA KONVENT ZD
  • CHARTA 2017 – POKRAČOVANIE
  • OKIENKO MOS
  • Z VAŠICH MAILOV, PRÍSPEVKOV – POKOJ VÁM!
  • PODPORA
  • SPOLUPRÁCA

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty