v predošlých úvodníkoch Reformačných listov sme sa venovali už mnohým témam. Predovšetkým sme doteraz poukázali, prečo je potrebná decentralizácia štruktúry Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, jej zjednodušenie a zvýšenie transparentnosti. Charta 2017 poukazuje na potrebu obnovy cirkvi a ochranu hodnôt reformácie. Zjednodušene by sme mohli povedať, že naše spoločné úsilie má priniesť nasledovné ovocie:

- otvorenú cirkevnú správu a zodpovedné cirkevné médiá
- transparentné plánovanie, rozhodovanie a financovanie
- zjednodušenie štruktúry a administratívy
- rozvoj misie, zborových aktivít, školstva a diakonie
- rozvoj vzájomnej spolupráce a budovanie dôvery

Prečo je v týchto dňoch Predsedníctvo ECAV, prostredníctvom GBÚ, nositeľom nevídanej legislatívnej iniciatívy? Myslíte si, že na podporu vyššie uvedených cieľov? Nie je tomu tak. Ich legislatívne návrhy smerujú k zviazaniu slobody slova, k obmedzeniu demokratického rozhodovania a k vynúteniu si poslušnosti cirkevným zákonom. Že to nie je možné, dnes, v roku 500. výročia reformácie? Nielenže to je možné, ale je to realita.

Tu si môžete stiahnuť:


Obsah listov:

  • ÚVODNÍK: SLOBODA SLOVA A DEMOKRACIA
  • AKTUÁLNE DIANIE: VÝKLAD ZÁKONA, OTVORENÝ LIST
  • REFORMAČNÉ OKIENKO – O PIESNI HRAD PREPEVNÝ
  • CHARTA 2017 - POKRAČOVANIE, O ČO NÁM IDE?
  • OKIENKO MOS
  • PRIANIE EVANJELICKEJ JEDNOTY KU DŇU MATIEK
  • SPOLUPRÁCA

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty