Naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Filipským 3,20

Iste tento text poznáte. Aj to, kde je presne v Biblii napísaný. Prišiel mi na um v tomto pôstnom čase, keď skúmame sami seba, viac sa venujeme Božiemu slovu, ktoré má moc spasiť naše duše. (Jak 1,21) Ak sa držíme Slova, tak náš výhľad je jasný. Cieľ máme pred očami.

Skúmajme sa, bratia a sestry, či to, čo robíme nám nezamedzuje vidieť cieľ. Lebo nie je naším cieľom pohodlie, pokoj, ktorý dáva svet, dosahovanie výsledkov, ani víťazstvo v názorovej prestrelke, ani dosiahnutie výborného postavenia. Pretože našou úlohou je slúžiť. Tam, kde sme. Svojimi darmi a schopnosťami. Svietiť tým, ktorí sú okolo nás. Soliť každodenné situácie. A to nie je ľahké. Niekomu slané nechutí, niekto nemá rád svetlo, niekto svieti sám pre seba, niekto zas solí sám seba. Ale napriek rôznosti situácií, my musíme byť svetlom a soľou, ostatné je na Bohu, ktorý sa zmilúva (R 9,16).

Tu si môžeš stiahnuť REFORMAČNÉ LISTY 4-2017 (pdf, 1,2MB)

#Charta2017 #Reformacnelisty