Reformačné listy vznikajú preto, aby sme podporili našu vnútornú ako aj vonkajšiu obnovu, aby sme hľadali cesty zjednotenia sa a spolupráce. Iniciátori Reformačných listov sa zjednocujú a stotožňujú hodnotovo s Chartou na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (Charta 2017), pričom viacerí sú aj jej prvými signatármi. Chceme Vás požiadať o spoluprácu, porozumenie a aktívny prístup, všade tam, kde stojíte v službe v cirkvi.

Formálne zastrešujeme Reformačné listy pod občianske združenie Evanjelická jednota, ktoré sa už niekoľko rokov venuje obnove cirkvi a podpore jej rozvoja a napredovania. Bližšie o cieľoch Evanjelickej jednoty sa dočítate v nasledujúcich číslach Reformačných listov. Aby bolo možné tlmočiť naše názory s čo najširšou podporou evanjelickej verejnosti, v rámci občianskeho združenia Evanjelická jednota sa formuje ako sekcia laických pracovníkov pod názvom
Hnutie Evanjelických Laických Pracovníkov (Hnutie HELP).

Hnutie HELP bude podporovať spoluprácu laických pracovníkov vo všetkých oblastiach pôsobenia a služby laikov v cirkvi, bude podporovať farárov a kaplánov v ich službe a v poslaní na vinici Pánovej.

Tu si môžete stiahnuť:
REFORMAČNÉ LISTY 2-2017 
(pdf, 1,2MB)
Charta 2017 na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (pdf, 400KB)
Podpisový hárok na vytlačenie (pdf, 200KB)

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty