Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená! Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. Izaiáš 35, 3-4

Mať v srdci Krista
Milí naši čitatelia, stojíme na prahu najväčších kresťanských sviatkov – sviatkov Veľkej noci. Sviatkov, kde sa spája odsúdenie, smrť, utrpenie, žiaľ, bolesť, vzkriesenie, život, radosť, večnosť. Sviatkov, kedy si naše príbytky zdobíme kvetmi, ako aj maľovanými vajíčkami. Sviatky, kedy pripravujeme veľkonočné jedlá a chystáme sa aj na šibačku. Sviatky, kedy cestujeme po Slovensku a vari aj po svete. Sviatky, kedy sú opäť supermarkety preplnené košíkmi. Pán Ježiš Kristus nám však nekázal vykúpiť všetky potraviny sveta, a to činiť na Jeho pamiatku... Pokúsme sa byť počas tejto Veľkej noci viac osobní. Skúsme si tieto udalosti Ježišovho ukrižovania a Jeho vzkriesenia prežiť v srdci. Upokojme sa a prečítajme si svedectvá evanjelistov a položme si pri tom otázku: Ako sa to týka mňa? Čo pre mňa osobne znamená Kristova obeť na kríži?

Milí naši čitatelia, želáme vám, aby ste veľkonočné sviatky prežili v pokoji, s vedomím, že nech sú naše ľudské a dejinné udalosti akékoľvek – Spasiteľ sveta žije a stále čaká na našu odpoveď... Prijmime Ho teda opäť do svojho srdca! Požehnanú Veľkú noc želá

Redakcia Reformačných listov

OBSAH ČÍSLA:

  • MAŤ V SRDCI KRISTA
  • MODLITBA ZA CIRKEV
  • REFORMÁCIA OSTÁVA ÚSPEŠNÝM BOŽÍM PROJEKTOM
  • ROZHOVOR S EVOU BACHLETOVOU
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • POZVÁNKA NA VZ ZED
  • ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO – DVA PRÍHOVORY

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty #ECAV