Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním, aby ste sa dosýta nasali z jeho pŕs poskytujúcich útechu, aby ste sa napájali rozkošou na jeho slávnych ňadrách. Izaiáš 66, 10 - 11

Skutok sa stal!

Platí to tak pre správu veci verejných, ako aj pre vedenie našej cirkvi. Naša spoločnosť v týchto dňoch prežíva dôležité obdobie. V ostatných rokoch sme už boli presýtení informáciami o tom, ako sa na prideľovaní dotácii, či štátnych alebo európskych, obohacovali rôzni ľudia či podivné firmy. Už sme takmer rezignovali na to, že štát je ochotný to riešiť a zasiahnuť. Pohár trpezlivosti národa však nevinnou smrťou mladého novinára a jeho priateľky pretiekol. Oprávnene. Spojili sa novinári, spojila sa verejnosť, odvahu začínajú získavať aj doteraz zastrašovaní prokurátori a policajti, ktorí potvrdzujú, že korupcia a klientelizmus je problém číslo 1 našej spoločnosti. Skutok sa stal.

Paralela medzi actualnym dianím v spoločnosti a dianím v našej cirkvi je zrejmá, nie náhodná. Našou výpoveďou o stave našej cirkvi je Charta 2017 (www.charta2017.sk). Povedať k tomu môžeme jediné: pamätajme na tú najvyššiu obeť, smrť Ježiša Krista na kríži, za naše hriechy, za previnenia, ale aj za našu záchranu a za večný život.

Model, v ktorom majú ordinovaní pracovníci cirkvi strach vysloviť svoj slobodný názor, model, v ktorom sa presadzuje zásluhovosť, odsudzovanie nevinných, prijímanie osôb, model, v ktorom sa prenasledujú bratia a sestry, ktorí majú odlišní názor na spravovanie cirkvi, či na novšie formy práce a rozvoja služby. Odmietnite, prosím, tento nebiblický model fungovania cirkvi. Odmietnite zastrašovanie. Zasaďte sa za presadenie ľudí a kandidátov do orgánov cirkvi, ktorí majú charakter, ktorí cirkev milujú, ktorí sa osvedčili v službe. Zasaďte sa za obnovu cirkvi, návrat k reformačným zásadám, a to nielen v teoretickej rovine. Prakticky.

Dokedy ešte chcete čakať? Členovia cirkevných zborov potrebujú porozumieť, od vás osobne, ako je možné, že evanjelický týždenník EPST týždeň čo týždeň očierňuje aktívnych pracovníkov v cirkvi, ľudí, ktorí môžu byť kandidátmi do budúcich orgánov cirkvi. Je to vo vašich rukách. My, laickí pracovníci, máme rovnako svoj diel zodpovednosti za budúcnosť ECAV na Slovensku. Rozhodujme sa zodpovedne, podporme kandidátov, ktorí slúžia druhým a osvedčili sa v službe. Jedného dňa, na jeseň tohto roku, sa nás budú členovia našich cirkevných zborov pýtať: „Akú budúcnosť sme im, našim deťom a našim cirkevným zborom pripravili?“ Hospodin vám žehnaj.

OBSAH ČÍSLA:

 • SKUTOK SA STAL
 • IDE O NÁS
 • KTO NENÁVIDÍ BRATA, JE VRAH
 • KOĽKO FUNKCIÍ, TOĽKO MOCI V CIRKVI MÁŠ ...
 • REAKCIA NA ČLÁNOK
 • K REAKCII ....
 • A DOSŤ!
 • POPRASKANÉ OMIETKY A VÍŤAZNÝ FEBRUÁR
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • INFO ZO ZED
 • ROZLÚČKA S NOVINÁROM J. KUCIAKOM
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • ZMENA DEKANA NA EBF UK, PROCHRIST

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty #ECAV